Wednesday 03 June 2020

“Waage” und “Maßlosigkeit”

Im Koran wird das Wort “Waage” (mizan) und seine Derivative (Ableitungen) 23 mal benutzt. “Maßlosigkeit” bedeutet die Ablehnung der Waage und wird verurteilt. Das Wort “Maßlosigkeit” und all seine Derivative werden ebenfalls 23 mal verwendet. Unten folgen zwei Verse, in […]

Continue Reading...
Denge ve aşırılık

DENGE VE AŞIRILIK

Kuran'da "denge-terazi (mizan)" kelimesi tüm türevleriyle 23 kez geçmektedir. "Aşırılık" Kuran'da olmaması gereken bir davranış olarak sunulur ve "denge" durumunun bozulmasını ifade eder. "Aşırılık-israf (israf)" kelimesinin tüm türevleri

BALANCE AND TRANSGRESSION

In the Quran the word “balance” (mizan) and all its derivatives are used 23 times. In the Quran, “transgression” (israf) means the decline of the balance and is

“Schiff” und “ertrinken”

Im Koran steht geschrieben, dass der Prophet Noah und die Gläubigen mit einem "Schiff" gerettet wurden und die Leugner ertrunken sind. Das Schiff ist ein sicherer Hafen für

Nuh'un gemisi

GEMİ VE BOĞULMAK

Kuran'da birkaç ayette Hz. Nuh ve yanındakilerin "gemi" ile kurtarıldıkları, inkârcıların ise suda boğuldukları anlatılır; "gemi" Allah'a şirk koşmayanların mekanı, "boğulma" ise inkârcıların akibeti olmuştur. İlişkili bu kelimeler;

The Ship of Noah

SHIP AND TO DROWN

In the Quran, it is said that the Prophet Noah and the believers were saved with a “ship” and that the non-believers were drowned. The ship has become

BLOW AND SUR – DE

BLOW AND SUR -

Üflemek ve sur

ÜFLEMEK VE SUR

Kuran'da "sur"a iki defa "üfleneceğini" öğreniyoruz. (39-Zümer Suresi 68). Bu "üflenişler"den  birincisi Evren'in sonunun başlangıcını, bu "üflenişler"den ikincisi ise insanların diriltilmesinin başlangıcını ilan eder. Kuran'da "sur" kelimesi 10

Horn and to blow

TO BLOW AND THE HORN

From the Quran we learn that the horn will be blown twice (39-The Throngs, 68). The first of the blows announces the beginning of the end of the

Yemek ve ürün

YEMEK VE ÜRÜN

Kuran'da "yemek (taam)" kelimesi tüm türevleriyle beraber 48 defa yer almaktadır. "Ürünlerin" yemeğimizde önemli bir yer tuttuğunu hepimiz biliriz. "Ürün (semerat)" kelimesinin tüm türevleriyse "yemek" kelimesinin yarısı kadar;